Kiállítások Geresdlakon

< < Vissza a kiállításokhoz

A Geresdlaki Német Önkormányzat küldetés nyilatkozata:

A Testület feladatának tekinti a helyi német nemzetiségi kultúra, a hagyományok, a viselet, a népművészet, a zenei-, és énekkultúra, vallási-hitéleti emlékeinek ápolását, terjesztését és az ifjabb generációknak történő továbbörökítését. Felvállalta a helyben még fellelhető német nemzetiségi emlékek gyűjtését, bemutatását, közreműködik új hagyományőrző közösségek (pl. tánccsoportok, énekkarok) kialakításában, működésükhöz segítséget ad. Kiemelten támogatja a német nemzetiségi oktatást a település intézményeiben.
A testület célja a német nemzetiségi közösséghez tartozó, e közösségekhez kötődő lakosság összefogása, a nemzetiségi öntudat, identitástudat erősítése.
Mindezt teszik szüleink, nagyszüleink munkájának, értékeinek, hitének adózva abban a reményben, hogy talán mi sem élünk teljesen hiába, nem vagyunk érdemtelenek az örökségre...

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata a Nemz. tv. rendelkezései alapján:

a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
d) a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,
e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,
g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

Jegyzőköny az alakuló ülésről (PDF)
Szervezeti- és Működési Szabályzat (PDF)
Gesetz CLXXIX vom Jahre 2011 über die Rechte der Nationalitäten (PDF)
Gesetz Nr. LXXVII/1993 über die Rechte der nationalen und ethnischen Minderheiten (PDF)
Támogatóink:
Pályázatok